Archív štítků: Změny v účetnictví od r. 2012

Změny v účetnictví od 1.1.2012

Zákony věnující se daním a účetnictví se mění a to velmi. Některé dokonce častěji než jednou za rok. Pro uživatele a obecně občany České republiky to znamená věnovat novelizacím neustálou pozornost, jelikož by nám mohla uniknout nějaká důležitá podmínka, kterou je třeba zohlednit při vypracovávání účetnictví.

Pokusím se zde shrnout změny, které se týkají účetnictví od 1.1.2012. Novelizace byla provedena k zákonu o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a to zákonem č. 255/2011 Sb. Bylo změněno několik paragrafů nebo jejich jednotlivých odstavců.

Nově může být účetní období delší než obvyklých 12 měsíců. Pro tuto změnu byla vzata v potaz možnost ukončit nebo naopak započít činnost účetní jednotky 3 měsíce po nebo před koncem kalendářního roku.

Byla také doplněna specifikace u účetní závěrky, kdy byl detailně popsán podpisový záznam a jeho určení při kolizi dne zápisu přeměny společnosti s rozhodným dnem.

Dále bylo k povinnosti zveřejnit výsledný výrok auditora nad provedeným auditem přidána povinnost zveřejnit i celou zprávu. Případně poukázat na to, že účetní záznamy nebyly uznány jinak.

Poslední změny se týkají způsobu oceňování. A to hlavně v případě, že dochází k přeměně obchodních společností a družstev a zákon ukládá povinnost oceňovat jejich jmění, oceňuje se majetek jejich reálnou cenou a to ve věcech určených příslušným prováděcím předpisem.

Vložil Daně a zákony | Štítek , , , | Zanechat komentář