Archív štítků: Zákon o účetnictví

Účetnictví neziskových organizací

Definice neziskové organizace není v zákoně jasně vymezena. Obecně se tedy jedná o organizace, jejichž hlavním účelem není podnikatelská činnost. Přestože zisk zde může být generován, není to jejich prioritou. Mezi neziskové organizace patří například města a obce, příspěvkové organizace nebo občanská sdružení.

Z důvodu jejich vlastní právní subjektivity vzniká i u neziskových organizací povinnost vedení účetnictví. Některé z těchto organizací tvoří výjimku a vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, jako účetní soupis, kde se evidují jen účetní skupiny. To se týká především církví, příspěvkových organizací nebo občanských sdružení. Konkrétní podmínky jsou k nalezení přímo ve znění zákona o účetnictví, kterým se řídí jak podnikatelé, tak neziskové organizace.

Účetní osnovy pro neziskové organizace jsou jiné než pro podnikatele a zároveň se ještě liší i u jednotlivých typů organizací. Rozdíl je zřetelný v používání odlišných účtů a hlavně v operacích s daněmi. Neziskové organizace mají i z těchto důvodů svou vlastní vyhlášku, kterou se řídí. Jednou ze zásadních diferencí je schvalování rozpočtu, který musí zpracovávat města, obce i další, zatímco podnikatel tuto povinnost nemá.

Pro správnost účtování je důležité stále sledovat aktuální dění, protože každým rokem dochází k nejrůznějším změnám, které je potřeba monitorovat a přizpůsobovat se jim. Jde tedy především o neustále se měnící daně.

Vložil Druhy účetnictví, Vše o účetnictví | Štítek , , , | Zanechat komentář

Účetnictví

Platí obecné pořekadlo, že účty dělají přátele. Toto pořekadlo vychází ze známého faktu, že peníze dokáží znesvářit i bratry. Finance mají jednoduše v našem světě své nezastupitelné místo a spousta lidí je dokonce bere vážněji než sám život.

Abychom předešli možným problémům, je vhodné si dělat účetnictví i v domácnostech. Na konci roku můžete bilancovat, určovat si, za které položky jste utráceli zbytečně a naopak do čeho více investovat. U libovolných firem nebo sdružení je povinnost vést si účetnictví dána dokonce zákonem. Ono by ani vést firmu bez toho, že bychom vedli zároveň účetnictví, prakticky nešlo.

Účetnictví je jednoduše nástroj, který nám pomáhá firmu nebo společnost kontrolovat a vést. Je možné z účetnictví získávat nejrůznější statistiky, které nám pomohou při dalších vnitropodnikových rozhodováních.

Účetnictví se dělí do dvou základních větví – účetnictví finanční a účetnictví manažerské. Finanční účetnictví slouží jako soubor informací pro externí subjekty, kterými jsou například státní úřady. Naopak manažerské účetnictví je používáno jako vodítko při řízení všech procesů v rámci firmy.

Finanční účetnictví je založeno na dvou základních pilířích – předpoklad aktuální báze a předpoklad trvání podniku. Z aktuální báze je zřejmý fakt, že výsledky transakcí budou uznány v období, kdy k nim dojde. Předpoklad trvání podniku dává za vznik myšlence, že podnik je schopný v nezměněné podobě i nadále fungovat. A není tedy nutné uvažovat o jeho likvidaci nebo omezení činnosti.

Vložil Vše o účetnictví | Štítek , , , | Zanechat komentář

Outsourcing účetnictví

Obecně se v dnešní době hodně hovoří o outsourcingu a pronájmu služeb a pracovních sil. I v informačních technologiích je aktuálním trendem tzv. cloud. Výpočetní střediska i s jejich správou se přesouvají z mateřských společností pod křídla specializovaných firem, které celé řešení provedou na klíč a na dálku.

Cloud má několik výhod: předně firma nemusí zakládat specializované oddělení, které by se staralo o správu a vedení informačních systémů firmy. Není nutné kupovat a udržovat drahé vybavení (servery jsou finančně náročné), jelikož je hlavní technika u provozovatele služby. Tam je i spravována a hlavně obnovována.

Stejné je tomu i u outsourcingu účetnictví.

Existují tři možnosti vedení účetnictví. Buď si společnost neb podnikatel vede celé účetnictví sám. Což ale vede k velké ztrátě času u podnikatele a klade na něj další nároky, co se znalostí týče. Pro firmu to znamená najmout nové zaměstnance, které pro ně účetnictví budou zpracovávat.

Pohodlnější možností je najímat si externí pracovníky, kteří ve vaší firmě zpracování účetnictví provedou. Takzvaně outsourcujete jejich pracovní sílu.

Tato možnost lze ještě zjednodušit, kdy provedete celý outsourcing online. Najmete si některou z online společností, která vám bude spravovat účetnictví na dálku. Veškeré fyzické podklady zůstanou ve vaší firmě, výměna dat bude probíhat bezpečnou formou, kdy nehrozí únik libovolných informací. Hlavní výhodou je, že se nebudete muset starat o externisty pracující ve vaší firmě. Manažeři navíc budou mít neustálý přehled o současném stavu firmy, jelikož bude možné si údaje a výstupy prohlédnout online ihned po vyhotovení.

Vložil Nové možnosti v účtování | Štítek , , , | Zanechat komentář