Archív štítků: Manažerské účetnictví příklad

Manažerské účetnictví

Účetnictví jako takové můžeme chápat jako dvě velké součásti – Finanční a právě zmíněné Manažerské. Manažerské účetnictví je na rozdíl od finančního určeno striktně pro vnitřní užití. Slouží jako pomůcka vedení společnosti pro přehled o firmě a manažerům pro přesné rozhodování a směřování podniku.

Proto se diametrálně liší od finančního účetnictví a při vypracovávání manažerských zpráv se postupuje úplně odlišně. Manažerské účetnictví je jen minimálně ovlivněno zákonem, jelikož se týká pouze firmy samotné. Přesto je nutné dodržet dvě hlavní kritéria.

Manažerské účetnictví musí sloužit jako pravdivý a přesný podklad pro finanční účetnictví ve dvou oblastech – přehled o aktivaci vlastní výroby a pro zjištění finančního objemu zásob a ostatních produktů, které vznikly vlastní činností (ne nutně hmotných).

Princip manažerského účetnictví lze pěkně ilustrovat na základních rozdílech, které v sobě skrývá ve srovnání s finančním účetnictvím. Základem je jeho určení – man. účetnictví je striktně určeno pouze pro vnitřní potřebu firmy a to ještě omezeného okruhu oddělení nebo dokonce pracovníků. Hlavním zájmem je zajištění správného vedení společnosti, kterému má tento typ účetnictví napomoci. Ve výsledku se tedy jedná o snahu o největší zisk. Veškeré zprávy je nutné mít co nejpřesnější a nejpravdivější. Zde se opět velmi liší od finančního, kde se počítá s širokou rozšířeností dokumentů a nepíší se do nich tudíž citlivé údaje. K tomu všemu také napomáhá fakt, že man. účetnictví prakticky není vázáno na dodržování přesného zákonu.

Vložil Podstata účetnictví | Štítek , , , , | Zanechat komentář