Archív štítků: Jednoduché účetnictví zdarma

Jednoduché účetnictví

Ještě před rokem 2004 se dle zákona rozdělovalo účetnictví na jednoduché a podvojné. Jednoduché účetnictví bylo určeno pro malé podniky a hlavně pro neziskové organizace (nižší jednotky). Přívlastek jednoduché neznamenal, že by vedení účetnictví byla hračka, ale že se položky nezaznamenávají do dvou účtů, jako je tomu například u účetnictví podvojného. Hlavním záměrem a funkcí jednoduchého účetnictví bylo vytvořit přehled o majetku, pohybu financí (příjmy a výdaje), majetku a pohybu hospodářských prostředků.

Jednoduché účetnictví je založeno na peněžní bázi – sledování příjmů a výdajů. Základní nevýhodou tohoto typu účetnictví je jakási netransparentnost a volnost v možnosti zaúčtovávání položek a jejich následnému vykazování. Vše vyplývá z nedostatečného kontrolního mechanismu, který z podstaty systému ani není možný.

Od 1. 1. 2004 je jednoduché účetnictví nahrazeno takzvanou daňovou evidencí. Obecně je výhodnější vést právě tento typ účetnictví, jelikož umožňuje platit nižší daně. Ovšem dle zákona se týká pouze subjektů, které ze zákona nejsou účetní jednotkou. Mezi takovéto případy patří fyzické osoby, které se ovšem nestaly účetní jednotkou. Dále jejich roční obrat nesměl přesáhnout 25 mil. Kč za předchozí kalendářní rok. Fyzická osoba také nesmí být členem sdružení a nesmí být zapsána v Obchodním rejstříku. Pokud FO veškeré tyto podmínky splňuje, nejedná se o účetní jednotku a není proto povinna vést klasické účetnictví.

Vložil Druhy účetnictví | Štítek , , , | Zanechat komentář