Archív štítků: finanční účetnictví příklady

Finanční účetnictví

Obecně se účetnictví dělí na dvě základní větve – manažerské a finanční. Toto rozdělení je založeno na smyslu a potřebě jednotlivých výstupů pro různé subjekty v rámci firmy nebo mimo firmu.

Finanční účetnictví poskytuje informace externím subjektům, které mají ze zákona přidělenu tuto pravomoc nebo jsou s firmou nějak svázány. Výstupem je výkaz o firmě jako celku. Zpráva zahrnuje finanční vazby na vnější subjekty, mezi které patří dodavatelé a jiní.

Cílem finančního účetnictví, resp. jeho výkazu je poskytnutí přesného přehledu o podniku jako celku. Zahrnuje to veškerá pasiva a aktiva, náklady a výnosy a také výsledky (hospodářské) za poslední kalendářní rok (přesněji za posledních 12 měsíců).

Na rozdíl od manažerského účetnictví neslouží finanční účetnictví pro vedení a správu firmy. Je čistě určeno pro partnery a obchodní spolupracovníky (obecně lze hovořit o vnějších subjektech nebo uživatelích). Mezi vnější subjekty patří akcionáři, bankovní ústavy, různé úřady a pojišťovny. Výkaz jim podá poměrně podrobné a přehledné znázornění současného stavu podniku a oni dle této zprávy mohou zvažovat svoje další kroky v budoucí spolupráci.

Veškeré povinnosti týkající se finančního účetnictví jsou zaneseny ve sbírce zákonů. Jsou rozděleny na Základní normy (Zákon o účetnictví, České účetní standardy pro podnikatele) a Další předpisy (Prováděcí předpisy, Zákon o DPH a jiné).

Vložil Podstata účetnictví | Štítek , , , | Zanechat komentář