Smlouva o vedení účetnictví

Pokud si necháváme zpracovávat a vést účetnictví, je naprosto nutné si jednotlivé podmínky vyspecifikovat a hlavně ukotvit v rámci smlouvy. Ostatně zde platí staré přísloví, že co je psáno, to je dáno. Bez smlouvy by dnes snad už asi ani nechtěl nic vykonávat. Na jedné straně smlouva ochraňuje zadavatele, že dostane předem dohodnutý produkt nebo mu bude poskytnuta domluvená služba. Na straně druhé zajišťuje dodavatelské straně výši ocenění poskytnutých služeb, které jasně vymezuje a určuje způsob jejich naplnění.

Pokud sjednáváte účetnictví poprvé a nevíte, na co přesně se při sepisování smlouvy zaměřit, máte zde takový stručný návod, abyste na nic důležitého nezapomněli.

Každá smlouva by měla svoji podstatu shrnovat v nadpisu. Můžeme tedy použít nadpis ve formě: Smlouva o vedení účetnictví, Smlouva o zpracování mezd a jiné. Ihned pod nadpisem je nutné zapsat poskytovatelskou a dodavatelskou stranu. A to nejenom plným jménem, ale také adresou a IČEm, případně i DIČem.

Dále je možné smlouvu o vedení účetnictví členit do jednotlivých odstavců nebo také hlav. Ty je vhodné přehledně označit čísly a odsadit několika volnými řádky, abychom zajistili přehlednost smlouvy. Následuje přesný výpis činností, které po dodavateli budeme vyžadovat. Do seznamu opravdu píšeme pouze činnosti nebo služby, způsob jejich vypracování, pokud potřebuje být detailněji popsán, vložíme do další části dokumentu.

Následující odstavec může obsahovat termíny jednotlivých odevzdání a to jak pro stranu dodávající, tak i zadávající. Následuje detailní popis plateb za jednotlivé položky. K nim přidáme i penalizační možnosti a způsob řešení zpoždění. Na závěr popíšeme možnosti ukončení smlouvy nebo její případné dodatkování.

Komentáře jsou uzavřeny.