Daňová evidence

Daňová evidence je způsob účetnictví, který nahradil předchozí jednoduché účetnictví. Roku 2004 vstoupila v platnost novela zákona, která ustanovila nové podmínky. Dle nich již není jednoduché a podvojné účetnictví, ale daňová evidence a účetnictví.

 

Bývalé jednoduché účetnictví v sobě skrývá mnohé výhody a ulehčení oproti klasickému účetnictví. Základně nevyžaduje tak odborné a rozsáhlé znalosti pro vedení, jako právě klasické účetnictví. Skýtá možnost daňových úlev, resp. umožňuje platit nižší daně.

Celkově se jedná o časovou i finanční úsporu. Ovšem pro vedení pouze daňové evidence se nemůžeme jen tak rozhodnout. Je nutné splňovat zákonné podmínky. Ty říkají, že vést daňovou evidenci smí pouze subjekty, které nejsou účetní jednotkou. Neúčetní jednotka je například fyzická osoba, u které nepřesáhl obrat za minulý rok 25 mil. Kč, která není účastníkem sdružení a také nesmí být zapsána v Obchodním rejstříku.

Pokud byste dané podmínky nesplňovali, je nutné zavést klasické účetnictví. V dnešní době je ideální volbou si tuto službu nechat vypracovat externí osobou nebo firmou. Obecně dochází k zesložiťování podmínek a nařízení, jejichž počet se navíc rapidně navyšuje. Proto je vhodné se věnovat podnikání, případně vedení firmy a nechat účetnictví profesionálům. Získáte tak velkou časovou úsporu a zároveň máte jistotu, že je vše včas a v pořádku. Případné nedostatky musí vyřešit účetní firma (samozřejmě záleží na podstatě nedostatků).

Účetní firmy nabízejí vedení účetnictví nebo daňové evidence, jejich následné zpracování, zpracování DPH, založení živnostenského listu a mnoho dalších služeb spojených s financemi.

Vložil Druhy účetnictví | Štítek , , , | Zanechat komentář

Podvojné účetnictví

V dnešní době je již podvojné účetnictví minulostí. Dne 1. ledna 2004 bylo uvedeno v platnost nové ustavení, kdy jednoduché účetnictví bylo nahrazeno daňovou evidencí, a pojem podvojné účetnictví byl nahrazen pojmem účetnictví.

V původním podvojném účetnictví (nebo také v nynějším účetnictví) byly jednotlivé položky zakládány zároveň do dvou účtů – Má dáti a Dal (resp. do účtu, který náleží Má dáti a spárován s účtem v Dal).

Daňová evidence je jednodušší pro správu, a to jak funkčně, tak i časově. Zároveň přináší možnosti finančních úspor. Ovšem je nutné splňovat podmínky, které jsou dány zákonem.

Obecně se to týká subjektů, které nejsou účetními jednotkami. Klasickým příkladem jsou občanská sdružení a neziskové organizace, resp. jejich nižší jednotky. Dále pak fyzické osoby, které ovšem musí splňovat některá další kritéria. Jejich obrat za minulý rok nesmí činit více než 25 mil. Kč, není účastníkem sdružení a není zanesen v Obchodním rejstříku.

Ať už náležíte do první či druhé skupiny, jste tedy účetní nebo neúčetní jednotka, máte s vedením a zpracováním účetnictví dvě následující možnosti. Buď se o vše můžete postarat sami, což je v případě (podvojného) účetnictví poměrně obtížný úkol. A obecně platí, že specialisté (ať už firmy nebo jednotlivci) si se zadanou prací poradí neskonale rychleji a hlavně neopomenou žádný z termínů a velmi často vám ještě navrhnou některá vylepšení, zjednodušení nebo způsoby, jak ušetřit mnohdy nemalé částky.  U vedení daňové evidence je již reálné přemýšlet o samostatném zpracování, ale najmutím externí jednotky přeci jen ušetříte čas a práci.

Vložil Druhy účetnictví | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Mzdové účetnictví

Podnikání je velmi výhodný způsob obživy. Mnohdy je tento „luxus“ vyvažován spoustou starostí, které jsou s ním neodmyslitelně spjaty. Navíc vyžaduje velké nasazení a kontrolu, aby vše probíhalo dle představ.

Obecně se k podnikání nebo vedení společnosti váže mnoho povinností. Tou asi nejdůležitější agendou je pravidelné vedení účetnictví. Bez tohoto vedení není možné firmu nebo i živnost dlouho udržet v plusových číslech, jelikož nebude zřejmé jak podnik vést a jak si vlastně stojí.

Pokud navíc zaměstnáváte nějaké další pracovníky mimo sebe, plyne vám z této činnosti ještě mnohem více povinností, než kdybyste se starali pouze o sebe.

Nejenomže zaměstnancům někdo musí určovat práci, kontrolovat je a zajišťovat jim kvalitní pracovní podmínky, ale někdo se musí zajistit o včasné a správné vyplacení mezd. K tomuto účelu slouží mzdové účetnictví.

Mzdové účetnictví v sobě zahrnuje nejrůznější agendu spojenou se zaměstnanci a jejich prací. Obecně lze říci, že jsou v tomto typu účetnictví dvě hlavní funkce – evidence (jak mzdová, tak personální) a výpočet (je nutné určit, jak velké budou mzdy, kolik budou činit srážky na mzdách, kolik je potřeba odvést na daních a ještě mnoho dalšího).

Výstupem mzdového účetnictví je poté výplatní páska pro zaměstnance, spolu s platem na jejich účtu a přehledy (veškeré povinné zprávy) pro nejrůznější úřady, zdravotní pojišťovny a bankovní instituce, které provádějí platby.

Vložil Druhy účetnictví | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Účetnictví online

Při vedení podnikání nebo dokonce středně velké firmy je velmi důležitá jedna určitá činnost. A tou je správné vedení a vyhodnocování účetnictví. Jednak je důležité splnit zákonné podmínky a dodržet jejich termíny a také nezapomenout, případně špatně nepochopit jiné požadavky.

Velmi často se jedná o spletitou problematiku, která si vyžaduje opravdové profesionály. A mnohdy nestačí mít svůj účetní tým, který se o vaše účetnictví bude starat. Může se totiž stát, že tým nebude dostatečně kompetentní, bude dělat chyby a hlavně se vše protáhne a tím prodraží.

Možných řešení je několik, ovšem většina je nepříjemná a vyžaduje dodatečné pracovní nasazení z vaší strany, případně ze strany vašeho personálního oddělení.

Můžete poslat své zaměstnance na dodatečná školení a kurzy. Což může pomoci, ale pokud potřebujete jistou a rychlou změnu, nemusí to být vhodná varianta. Jednou z možností je kompletně vyměnit zaměstnance, což je ale asi naprosto nejhorší varianta a využití připadá v úvahu pouze při jejich totální nekompetentnosti. Velmi dobrou alternativou je najmutí externí firmy, která se o vaše účetnictví postará. Ovšem potřebují přístup do firmy, k účetním dokumentům a je třeba, aby se o ně někdo postaral alespoň nějakou minimální formou. Jejich čas navíc není levný, ovšem výsledky jsou zaručené. Asi nejpříjemnější možností je účetnictví online, které je výhodné pro obě strany. Vaše účetní oddělení může zůstat, bude připravovat faktury, ale veškeré účetnictví na dálku zpracuje outsourcingová firma.

Vložil Nové možnosti v účtování | Štítek , , , | Zanechat komentář

Ceník vedení účetnictví

Říká se, že se ženami se žít nedá a bez nich také ne. Je to v mnohém nadnesené a rozhodně bych nechtěl nikoho urazit. Ale vystihuje to podstatu pocitů, které velká část mužské situace zažila nebo zažívá.

Velmi podobné je to například s mobilními operátory nebo právě s účetními. Těžko si dokážeme představit život bez těchto dvou služeb, poskytovaných nejrůznějšími konkurenčními společnostmi. Většinou je těžké si vybrat tu nejlepší společnost, jelikož všechny vypadají velmi profesionálně a výsledek jejich práce poznáme, až je vše nevratné a hlavně zaplacené.

Abyste se takovýmto situacím mohli vyhnout, mám pro vás malý návod. Spíše se jedná o radu.

V dnešní době společnost, která nemá alespoň trošku profesionální stránky, jakoby neexistovala. Bez stránek skutečně neexistuje, jelikož nemá kredibilitu a z ní plynoucí zakázky a zákazníky. Nekvalitní a nepřehledné stránky by vás měly odradit hned na začátku. Nemá cenu se dané společnosti věnovat, pokud nemá v pořádku svůj obraz navenek. Pokud jste na ni slyšeli pochvalné reference, můžete jí dát ještě šanci, ale doporučuji navázat kontakt telefonicky nebo emailem a nespoléhat se na jejich stránky.

Pokud jsou stránky v pořádku, což u většiny společností budou, můžete se zaměřit hlouběji a to na ceník. Mnohdy společnosti využívají mlžící techniky, kdy napíši obrovský ceník, který je plný hvězdiček, výjimek a vysvětlivek. Opět, pokud nemáte kladné recenze, utečte. Pokud jsou stránky v pořádku, ceník přehledný a ceny akceptovatelné, máte velkou šanci, že budete s výslednou službou navýsost spokojeni.

Vložil Nové možnosti v účtování | Štítek , , , , , | Zanechat komentář

Outsourcing účetnictví

Obecně se v dnešní době hodně hovoří o outsourcingu a pronájmu služeb a pracovních sil. I v informačních technologiích je aktuálním trendem tzv. cloud. Výpočetní střediska i s jejich správou se přesouvají z mateřských společností pod křídla specializovaných firem, které celé řešení provedou na klíč a na dálku.

Cloud má několik výhod: předně firma nemusí zakládat specializované oddělení, které by se staralo o správu a vedení informačních systémů firmy. Není nutné kupovat a udržovat drahé vybavení (servery jsou finančně náročné), jelikož je hlavní technika u provozovatele služby. Tam je i spravována a hlavně obnovována.

Stejné je tomu i u outsourcingu účetnictví.

Existují tři možnosti vedení účetnictví. Buď si společnost neb podnikatel vede celé účetnictví sám. Což ale vede k velké ztrátě času u podnikatele a klade na něj další nároky, co se znalostí týče. Pro firmu to znamená najmout nové zaměstnance, které pro ně účetnictví budou zpracovávat.

Pohodlnější možností je najímat si externí pracovníky, kteří ve vaší firmě zpracování účetnictví provedou. Takzvaně outsourcujete jejich pracovní sílu.

Tato možnost lze ještě zjednodušit, kdy provedete celý outsourcing online. Najmete si některou z online společností, která vám bude spravovat účetnictví na dálku. Veškeré fyzické podklady zůstanou ve vaší firmě, výměna dat bude probíhat bezpečnou formou, kdy nehrozí únik libovolných informací. Hlavní výhodou je, že se nebudete muset starat o externisty pracující ve vaší firmě. Manažeři navíc budou mít neustálý přehled o současném stavu firmy, jelikož bude možné si údaje a výstupy prohlédnout online ihned po vyhotovení.

Vložil Nové možnosti v účtování | Štítek , , , | Zanechat komentář

Finanční účetnictví

Obecně se účetnictví dělí na dvě základní větve – manažerské a finanční. Toto rozdělení je založeno na smyslu a potřebě jednotlivých výstupů pro různé subjekty v rámci firmy nebo mimo firmu.

Finanční účetnictví poskytuje informace externím subjektům, které mají ze zákona přidělenu tuto pravomoc nebo jsou s firmou nějak svázány. Výstupem je výkaz o firmě jako celku. Zpráva zahrnuje finanční vazby na vnější subjekty, mezi které patří dodavatelé a jiní.

Cílem finančního účetnictví, resp. jeho výkazu je poskytnutí přesného přehledu o podniku jako celku. Zahrnuje to veškerá pasiva a aktiva, náklady a výnosy a také výsledky (hospodářské) za poslední kalendářní rok (přesněji za posledních 12 měsíců).

Na rozdíl od manažerského účetnictví neslouží finanční účetnictví pro vedení a správu firmy. Je čistě určeno pro partnery a obchodní spolupracovníky (obecně lze hovořit o vnějších subjektech nebo uživatelích). Mezi vnější subjekty patří akcionáři, bankovní ústavy, různé úřady a pojišťovny. Výkaz jim podá poměrně podrobné a přehledné znázornění současného stavu podniku a oni dle této zprávy mohou zvažovat svoje další kroky v budoucí spolupráci.

Veškeré povinnosti týkající se finančního účetnictví jsou zaneseny ve sbírce zákonů. Jsou rozděleny na Základní normy (Zákon o účetnictví, České účetní standardy pro podnikatele) a Další předpisy (Prováděcí předpisy, Zákon o DPH a jiné).

Vložil Podstata účetnictví | Štítek , , , | Zanechat komentář

Manažerské účetnictví

Účetnictví jako takové můžeme chápat jako dvě velké součásti – Finanční a právě zmíněné Manažerské. Manažerské účetnictví je na rozdíl od finančního určeno striktně pro vnitřní užití. Slouží jako pomůcka vedení společnosti pro přehled o firmě a manažerům pro přesné rozhodování a směřování podniku.

Proto se diametrálně liší od finančního účetnictví a při vypracovávání manažerských zpráv se postupuje úplně odlišně. Manažerské účetnictví je jen minimálně ovlivněno zákonem, jelikož se týká pouze firmy samotné. Přesto je nutné dodržet dvě hlavní kritéria.

Manažerské účetnictví musí sloužit jako pravdivý a přesný podklad pro finanční účetnictví ve dvou oblastech – přehled o aktivaci vlastní výroby a pro zjištění finančního objemu zásob a ostatních produktů, které vznikly vlastní činností (ne nutně hmotných).

Princip manažerského účetnictví lze pěkně ilustrovat na základních rozdílech, které v sobě skrývá ve srovnání s finančním účetnictvím. Základem je jeho určení – man. účetnictví je striktně určeno pouze pro vnitřní potřebu firmy a to ještě omezeného okruhu oddělení nebo dokonce pracovníků. Hlavním zájmem je zajištění správného vedení společnosti, kterému má tento typ účetnictví napomoci. Ve výsledku se tedy jedná o snahu o největší zisk. Veškeré zprávy je nutné mít co nejpřesnější a nejpravdivější. Zde se opět velmi liší od finančního, kde se počítá s širokou rozšířeností dokumentů a nepíší se do nich tudíž citlivé údaje. K tomu všemu také napomáhá fakt, že man. účetnictví prakticky není vázáno na dodržování přesného zákonu.

Vložil Podstata účetnictví | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Personální agenda

Základem každé firmy nebo společnosti jsou její zaměstnanci. O ty je nutné se starat a vést si o nich záznamy. Každý zaměstnanec přišel v různou dobu, zajišťuje různou pozici a dostává různý plat. Je potřeba mít vše uceleně a systematicky zařazeno a navíc je nutné mít vše centrálně k dispozici.

Předtím než budeme řešit zaměstnaneckou dokumentaci, musíme naše budoucí zaměstnance najít. K tomu nám pomáhá věda nebo vědní obor zvaný personalistika. Ta se zaměřuje na sofistikované a propracované vyhledávání a profilování zaměstnanců. Zároveň se stará o motivaci pracovníků a nastavení nebo navržení optimálních mzdových podmínek.

Esenciální činností je ovšem výběr budoucích spolupracovníků. K tomu je vytvořeno několik nástrojů, které pomáhají určovat a zužovat výběr možných kandidátů. Nejdříve se provede předvýběr dle zaslaných životopisů. Následně mohou proběhnout první a druhá kola pohovorů, testy a hodně může pomoci kladná reference od minulého zaměstnavatele.

Specializovanou činností je poté výběr přesného osobnostního profilu, který chceme do své firmy. Částečně se jedná o psychologii, ale pouze ve zjednodušené formě. U kandidátů se totiž vymezují a vyhledávají určité vlohy nebo talenty (kreativita, schopnost organizovat, vést, řídit, motivovat, analyzovat nebo inovovat).

Jakmile máme vybrány zaměstnance, můžeme jim připravit ideální podmínky a zároveň je začlenit do personální agendy. Tu si buď můžeme vytvořit a spravovat sami, nebo její provoz můžeme zadat externí firmě.

Vložil Podstata účetnictví | Štítek , , | Zanechat komentář

Daně a účetnictví

Smutné rčení říká, že na světě jsou pouze dvě jistoty. Smrt a daně. Můžeme se k těmto dvěma skutečnostem postavit stejně pesimisticky, jako původní moudro a pravděpodobně strávíme život ve strachu ze smrti a z daní.

Stejně tak se ale k problému můžeme postavit racionálně a bez zbytečného zveličování. Smrt většinou neovlivníme, ale daně ano a dokonce poměrně snadno. Vyžaduje to ovšem proaktivní přístup a velké znalosti.

Pokud jsme ochotni s našimi daněmi hýbat a věnovat se jim, je možné ušetřit hodně peněz. A nakonec ani nepotřebujeme tak velké znalosti, protože je možné si na vyhotovení daňového přiznání přizvat specialisty. Daňovým poradenstvím se zabývá mnoho účetních i čistě daňově specializovaných firem. Případně existují daňoví poradci, kteří nabízí své služby jednotlivcům nebo menším firmám a snaží se jim optimalizovat platbu daní a hlavně jejich výši.

Obecně je nejvhodnější problematiku daní a účetnictví sloučit a nechat si vypracovat komplexní řešení, které bude kombinovat jak výhody profesionálně vedeného účetnictví, tak daňové optimalizace na dobrém účetnictví postavené. Lze říci, že pokud obojí vytváří jedna firma, výsledek je propracovanější a efektivnější.

Účetnictví lze vést s ohledem na budoucí manipulaci a optimalizaci daňové povinnosti. Tento princip ve výsledku vede k ucelenému a funkčnímu řešení, které zajistí větší či menší finanční úsporu.

Vložil Daně a zákony | Štítek , , , | Zanechat komentář