Daňové poradenství

V dnešní době probíhá optimalizace úplně všech odvětví lidské činnosti a daně nejsou výjimkou. Firem, společností a podnikatelů je na českém trhu relativně velký počet, což přispívá k růstu počtu daňových poradců, kteří nabízí své služby v oblasti daňového poradenství. A tato služba se netýká pouze podnikatelů a firem, ale v omezené míře může daňový poradce pomoci i řadovým zaměstnancům či osobám při vedení daňového přiznání nebo při nutnosti platby dědické daně nebo daně z převodu nemovitosti.

Daňové poradenství je nedílnou součástí vedení účetnictví a jeho následného zpracování. Dobrá orientace v daňovém systému může společnosti ušetřit nemalé finanční prostředky, případně rozložit platbu na větší časové období.

Obecně je daňové poradenství aplikováno již na hotové účetnictví, na kterém je proveden daňový audit, který poradcům pomůže určit rizikové oblasti. Ty jsou poté dále analyzovány a výsledkem je jejich optimalizace a snížení povinné daňové zátěže. Zároveň jsou odhaleny chyby, které by bez nasazení daňového poradenství nebyly patrné.

Nejčastěji jsou nabízeny služby v těchto oblastech, případně řešení jednotlivých problematik:

  • Celkové vedení účetnictví a daňového poradenství
  • Vypracování analýz možných oblastí pro získání slev a úlev na daních
  • Vytvoření daňového plánu
  • Optimalizace daní dle nejaktuálnějších zákonů a norem
  • Zástup společnosti během jednání s úřady
  • Zajišťování auditu a výběr auditorské firmy

Komentáře jsou uzavřeny.