Archív kategorií: Daně a zákony

Daně a účetnictví

Smutné rčení říká, že na světě jsou pouze dvě jistoty. Smrt a daně. Můžeme se k těmto dvěma skutečnostem postavit stejně pesimisticky, jako původní moudro a pravděpodobně strávíme život ve strachu ze smrti a z daní.

Stejně tak se ale k problému můžeme postavit racionálně a bez zbytečného zveličování. Smrt většinou neovlivníme, ale daně ano a dokonce poměrně snadno. Vyžaduje to ovšem proaktivní přístup a velké znalosti.

Pokud jsme ochotni s našimi daněmi hýbat a věnovat se jim, je možné ušetřit hodně peněz. A nakonec ani nepotřebujeme tak velké znalosti, protože je možné si na vyhotovení daňového přiznání přizvat specialisty. Daňovým poradenstvím se zabývá mnoho účetních i čistě daňově specializovaných firem. Případně existují daňoví poradci, kteří nabízí své služby jednotlivcům nebo menším firmám a snaží se jim optimalizovat platbu daní a hlavně jejich výši.

Obecně je nejvhodnější problematiku daní a účetnictví sloučit a nechat si vypracovat komplexní řešení, které bude kombinovat jak výhody profesionálně vedeného účetnictví, tak daňové optimalizace na dobrém účetnictví postavené. Lze říci, že pokud obojí vytváří jedna firma, výsledek je propracovanější a efektivnější.

Účetnictví lze vést s ohledem na budoucí manipulaci a optimalizaci daňové povinnosti. Tento princip ve výsledku vede k ucelenému a funkčnímu řešení, které zajistí větší či menší finanční úsporu.

Vložil Daně a zákony | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zákon o účetnictví 2012

Každoročně je zákon o účetnictví novelizován a i tento rok nebyl výjimkou. Stejně tak byly upraveny i základní daňové zákony (DPH, příjmů, nemovitostí). Jedná se o velmi důležité odvětví, které se neustále vyvíjí a je třeba normy aktualizovat a dle zkušeností a vyskytnutých problémů měnit.

Hlavní změnou je možnost mít účetní období delší než klasických dvanáct měsíců. Tato změna reaguje na stav, kdy je účetní jednotka založena nebo naopak zrušena 3 měsíce před koncem kalendářního roku (u vzniku) nebo 3 měsíce po konci kalendářního roku (u zániku). Dále je upraveno určení přesného dne začátku a konce účtovacího období.

Obecně je velmi složité být neustále v obraze, co se změn a novelizací v zákonech týká. Proto je vhodné si na zpracování účetnictví najímat externí pracovníky nebo celé firmy, a specializovat se pouze na obor své činnosti. Ušetříme tak finance i čas, který bychom jinak museli věnovat studiu účetní a daňové problematiky a k tomu také dobu, po kterou bychom vlastní účetnictví sestavovali.

Stejně jako chodíme k zubaři se zuby, za instalatérem ohledně vody a topení. Jednoduše jsme u základních činností pochopili, že je lepší, když se jim věnují profesionálové, jelikož nám to ušetří spoustu času a ve výsledku i peněz. Nebojme se takto chytře investovat i do komplexnějších věcí, jakými jsou daně a účetnictví.

Vložil Daně a zákony | Štítek , , , | Zanechat komentář

Změny v účetnictví od 1.1.2012

Zákony věnující se daním a účetnictví se mění a to velmi. Některé dokonce častěji než jednou za rok. Pro uživatele a obecně občany České republiky to znamená věnovat novelizacím neustálou pozornost, jelikož by nám mohla uniknout nějaká důležitá podmínka, kterou je třeba zohlednit při vypracovávání účetnictví.

Pokusím se zde shrnout změny, které se týkají účetnictví od 1.1.2012. Novelizace byla provedena k zákonu o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a to zákonem č. 255/2011 Sb. Bylo změněno několik paragrafů nebo jejich jednotlivých odstavců.

Nově může být účetní období delší než obvyklých 12 měsíců. Pro tuto změnu byla vzata v potaz možnost ukončit nebo naopak započít činnost účetní jednotky 3 měsíce po nebo před koncem kalendářního roku.

Byla také doplněna specifikace u účetní závěrky, kdy byl detailně popsán podpisový záznam a jeho určení při kolizi dne zápisu přeměny společnosti s rozhodným dnem.

Dále bylo k povinnosti zveřejnit výsledný výrok auditora nad provedeným auditem přidána povinnost zveřejnit i celou zprávu. Případně poukázat na to, že účetní záznamy nebyly uznány jinak.

Poslední změny se týkají způsobu oceňování. A to hlavně v případě, že dochází k přeměně obchodních společností a družstev a zákon ukládá povinnost oceňovat jejich jmění, oceňuje se majetek jejich reálnou cenou a to ve věcech určených příslušným prováděcím předpisem.

Vložil Daně a zákony | Štítek , , , | Zanechat komentář