Audit účetnictví

I když si necháme vypracovat kompletní účetnictví, za které nám ručí najatá firma, je nutné dle zákona u určitých společností provádět audit. Audit účetnictví nebo také účetních výkazů je činnost nebo proces, při kterém je provedena kontrola správnosti účetnictví.

Dle zákona musí mít účetní uzávěrku prověřenou auditorem subjekty, které splňují jednu nebo dvě níže uvedené podmínky (akciové společnosti jednu a obchodní společnosti a družstva dvě):

  • Bilanční celek převyšuje sumu 40 mil. Kč
  • Čistý obrat (za poslední rok) je větší než 80 mil. Kč
  • Průměrný počet zaměstnanců (po přepočtení) přesahuje 50 osob

Pokud splňujete jednu (resp. dvě) podmínky, audit se vás týká. Vlastní proces se skládá ze tří fází. Všechny fáze a způsob jejich provádění jsou zakotveny ve směrnicích (směrnice Komory auditorů České republiky). Nejprve je nutné provést naplánování auditu. Liší se, pokud je audit prováděn poprvé nebo opakovaně. Je nutné určit rizika – přirozené, kontrolní a zjišťovací.

Po určení rizik se přechází na vlastní testování a kontrolu účetnictví. Ta má za úkol zjistit, zda funguje vnitřní kontrolní systém.

Závěrečná fáze se týká dokončení auditu. O auditu je nutné vést spis auditora. Na úplný konec auditor vydá zprávu, která určí, zda byla účetní závěrka v pořádku. Tento názor je veřejný a je zapsán formou výroku (Bez výhrad, S výhradou, Záporný, Odmítnutí výroku). Většinou bývá přikládána i zpráva pro vedení firmy a různé drobné analýzy či poznatky.

Komentáře jsou uzavřeny.