Měsíční archív: Duben 2012

Účetnictví

Platí obecné pořekadlo, že účty dělají přátele. Toto pořekadlo vychází ze známého faktu, že peníze dokáží znesvářit i bratry. Finance mají jednoduše v našem světě své nezastupitelné místo a spousta lidí je dokonce bere vážněji než sám život.

Abychom předešli možným problémům, je vhodné si dělat účetnictví i v domácnostech. Na konci roku můžete bilancovat, určovat si, za které položky jste utráceli zbytečně a naopak do čeho více investovat. U libovolných firem nebo sdružení je povinnost vést si účetnictví dána dokonce zákonem. Ono by ani vést firmu bez toho, že bychom vedli zároveň účetnictví, prakticky nešlo.

Účetnictví je jednoduše nástroj, který nám pomáhá firmu nebo společnost kontrolovat a vést. Je možné z účetnictví získávat nejrůznější statistiky, které nám pomohou při dalších vnitropodnikových rozhodováních.

Účetnictví se dělí do dvou základních větví – účetnictví finanční a účetnictví manažerské. Finanční účetnictví slouží jako soubor informací pro externí subjekty, kterými jsou například státní úřady. Naopak manažerské účetnictví je používáno jako vodítko při řízení všech procesů v rámci firmy.

Finanční účetnictví je založeno na dvou základních pilířích – předpoklad aktuální báze a předpoklad trvání podniku. Z aktuální báze je zřejmý fakt, že výsledky transakcí budou uznány v období, kdy k nim dojde. Předpoklad trvání podniku dává za vznik myšlence, že podnik je schopný v nezměněné podobě i nadále fungovat. A není tedy nutné uvažovat o jeho likvidaci nebo omezení činnosti.

Vložil Vše o účetnictví | Štítek , , , | Zanechat komentář

Vedení účetnictví

S postupným rozrůstáním možností a k nim náležejícím zákonům je velmi těžké se kvalitně postarat o vlastní účetnictví bez najmutí profesionálů. Jeden by řekl, že to pro maloobchodníka nebo dokonce pro obyčejného živnostníka nemůže být tak těžké, ale skutečnost je trošku jiná.

Specializovaných účetní je dnes již celá řada a existuje také spousta firem, které jsou schopny dodat pracovníky zabývající se právě vaším druhem podniků nebo firem. Možnost ušetřit nějaké peníze není natolik velká, jako možnost, že nezaznamenáte nějaký důležitý termín, nepochopíte zákon nebo vyhlášku, zapomenete odevzdat přiznání, nestihnete uzávěrku a podobně.

U větších firem se o takovémto řešení vůbec nepřemýšlí, resp. mají celé účetní oddělení, které se jim o vše stará. U menších firem je možné řešit finanční starosti pomocí externích společností, které se jednou za čas o účetnictví postarají, případně jsou na telefonu k dispozici, kdyby bylo potřeba řešit něco naléhavě.

Pokud už se přeci jen rozhodnete vedení účetnictví nikomu nesvěřovat, velmi doporučuji pořízení některého z účetních programů, který práci v mnohém ulehčí. Na trhu je jich velká řada, většina z nich nabízí intuitivní ovládání a hlavně stabilitu. Valná většina také poskytuje aktuální servis, který spočívá ve formě update, pokud přijde k platnosti nějaká nová vyhláška.

Vložil Vše o účetnictví | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Zpracování účetnictví

Možností, jak se postarat o vlastní účetnictví, se nabízí hned několik. Spousta živnostníků a podnikatelů se o svoje účetnictví stará sama. I když je to zdržuje od vlastního podnikání a hlavně jim vedení účetnictví přidělává velké množství starostí.  Následné zpracování je zneschopní klidně i na několik dní.

Na českém trhu se pohybuje velká spousta specializovaných firem, které nabízí outsourcování těchto služeb. Případně je možné využít nabídky některé soukromé osoby nebo je možné využít účetního programu, který se o zpracování účetnictví postará.

Pokud se tedy chcete raději věnovat svému podnikání a nestarat se o zákony, nařízení a mnohdy problematické zvládnutí některých účetních programů, je vhodné se poohlédnout po některé specializované firmě, která se o vše s účetnictvím spjaté postará sama.

V nabídkách firem zabývajících se zpracováním účetnictví je zahrnuto velké množství služeb. Samozřejmostí je možnost vedení kompletního účetnictví (dříve výraz podvojné účetnictví). Pro ty, kteří ze zákona dáno vedení podvojného účetnictví nemají, je připravena alternativa ve formě vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví). Dále je možné využít služeb zpracování mezd, veškeré agendy týkající se daní (hlavně přiznání se k daním), rekonstrukce účetnictví a v neposlední řadě i zprostředkování komunikace s úřady.

Vložil Vše o účetnictví | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zpracování účetnictví Praha

Živnostníci a podnikatelé, kteří nemohou vést účetnictví vlastními silami, jsou vystaveny mnohdy nepříjemnému úkolu: najít zodpovědnou a ne příliš drahou firmu pro vedení jejich účetnictví.

Firmy sídlící v Praze mají v tomto opravdu nesmírnou výhodu. Právě tam je totiž nejvíce účetních společností, které poskytují zpracování účetnictví Praha. Snadno si tak vyberete opravdu kvalitní firmu, nejen proto, že bývají nejdostupnější, ale také proto, že budete mít vždy dostatek referencí, které můžete pro volbu účetní společnosti využít.

Zpracování účetnictví Brno

V Brně už situace tak dobrá není, ačkoliv se jedná o druhé největší město České republiky. Nabídka účetních firem je zde stále dobrá, referencí už je ale méně. Zpracování účetnictví Brno ale i tak zůstává velmi vyhledávaným produktem, ačkoliv se stále více živnostníků a podnikatelů uchyluje k řešení zajistit si zpracování a vedení účetnictví na dálku.

Zpracování účetnictví Ostrava

Externí vedení účetnictví pak využívají i ti, kteří hledají zpracování účetnictví Ostrava. Zde je již nabídka opravdu kvalitních účetních společností opravdu mizivá. Pár světlých výjimek, které dokážou zpracování a vedení účetnictví dělat opravdu kvalitně, pak nestačí na celou oblast Severní Moravy a Slezska.

Vložil Druhy účetnictví, Vše o účetnictví | Štítek , , , | Zanechat komentář

Jednoduché účetnictví

Ještě před rokem 2004 se dle zákona rozdělovalo účetnictví na jednoduché a podvojné. Jednoduché účetnictví bylo určeno pro malé podniky a hlavně pro neziskové organizace (nižší jednotky). Přívlastek jednoduché neznamenal, že by vedení účetnictví byla hračka, ale že se položky nezaznamenávají do dvou účtů, jako je tomu například u účetnictví podvojného. Hlavním záměrem a funkcí jednoduchého účetnictví bylo vytvořit přehled o majetku, pohybu financí (příjmy a výdaje), majetku a pohybu hospodářských prostředků.

Jednoduché účetnictví je založeno na peněžní bázi – sledování příjmů a výdajů. Základní nevýhodou tohoto typu účetnictví je jakási netransparentnost a volnost v možnosti zaúčtovávání položek a jejich následnému vykazování. Vše vyplývá z nedostatečného kontrolního mechanismu, který z podstaty systému ani není možný.

Od 1. 1. 2004 je jednoduché účetnictví nahrazeno takzvanou daňovou evidencí. Obecně je výhodnější vést právě tento typ účetnictví, jelikož umožňuje platit nižší daně. Ovšem dle zákona se týká pouze subjektů, které ze zákona nejsou účetní jednotkou. Mezi takovéto případy patří fyzické osoby, které se ovšem nestaly účetní jednotkou. Dále jejich roční obrat nesměl přesáhnout 25 mil. Kč za předchozí kalendářní rok. Fyzická osoba také nesmí být členem sdružení a nesmí být zapsána v Obchodním rejstříku. Pokud FO veškeré tyto podmínky splňuje, nejedná se o účetní jednotku a není proto povinna vést klasické účetnictví.

Vložil Druhy účetnictví | Štítek , , , | Zanechat komentář

Daňová evidence

Daňová evidence je způsob účetnictví, který nahradil předchozí jednoduché účetnictví. Roku 2004 vstoupila v platnost novela zákona, která ustanovila nové podmínky. Dle nich již není jednoduché a podvojné účetnictví, ale daňová evidence a účetnictví.

 

Bývalé jednoduché účetnictví v sobě skrývá mnohé výhody a ulehčení oproti klasickému účetnictví. Základně nevyžaduje tak odborné a rozsáhlé znalosti pro vedení, jako právě klasické účetnictví. Skýtá možnost daňových úlev, resp. umožňuje platit nižší daně.

Celkově se jedná o časovou i finanční úsporu. Ovšem pro vedení pouze daňové evidence se nemůžeme jen tak rozhodnout. Je nutné splňovat zákonné podmínky. Ty říkají, že vést daňovou evidenci smí pouze subjekty, které nejsou účetní jednotkou. Neúčetní jednotka je například fyzická osoba, u které nepřesáhl obrat za minulý rok 25 mil. Kč, která není účastníkem sdružení a také nesmí být zapsána v Obchodním rejstříku.

Pokud byste dané podmínky nesplňovali, je nutné zavést klasické účetnictví. V dnešní době je ideální volbou si tuto službu nechat vypracovat externí osobou nebo firmou. Obecně dochází k zesložiťování podmínek a nařízení, jejichž počet se navíc rapidně navyšuje. Proto je vhodné se věnovat podnikání, případně vedení firmy a nechat účetnictví profesionálům. Získáte tak velkou časovou úsporu a zároveň máte jistotu, že je vše včas a v pořádku. Případné nedostatky musí vyřešit účetní firma (samozřejmě záleží na podstatě nedostatků).

Účetní firmy nabízejí vedení účetnictví nebo daňové evidence, jejich následné zpracování, zpracování DPH, založení živnostenského listu a mnoho dalších služeb spojených s financemi.

Vložil Druhy účetnictví | Štítek , , , | Zanechat komentář

Podvojné účetnictví

V dnešní době je již podvojné účetnictví minulostí. Dne 1. ledna 2004 bylo uvedeno v platnost nové ustavení, kdy jednoduché účetnictví bylo nahrazeno daňovou evidencí, a pojem podvojné účetnictví byl nahrazen pojmem účetnictví.

V původním podvojném účetnictví (nebo také v nynějším účetnictví) byly jednotlivé položky zakládány zároveň do dvou účtů – Má dáti a Dal (resp. do účtu, který náleží Má dáti a spárován s účtem v Dal).

Daňová evidence je jednodušší pro správu, a to jak funkčně, tak i časově. Zároveň přináší možnosti finančních úspor. Ovšem je nutné splňovat podmínky, které jsou dány zákonem.

Obecně se to týká subjektů, které nejsou účetními jednotkami. Klasickým příkladem jsou občanská sdružení a neziskové organizace, resp. jejich nižší jednotky. Dále pak fyzické osoby, které ovšem musí splňovat některá další kritéria. Jejich obrat za minulý rok nesmí činit více než 25 mil. Kč, není účastníkem sdružení a není zanesen v Obchodním rejstříku.

Ať už náležíte do první či druhé skupiny, jste tedy účetní nebo neúčetní jednotka, máte s vedením a zpracováním účetnictví dvě následující možnosti. Buď se o vše můžete postarat sami, což je v případě (podvojného) účetnictví poměrně obtížný úkol. A obecně platí, že specialisté (ať už firmy nebo jednotlivci) si se zadanou prací poradí neskonale rychleji a hlavně neopomenou žádný z termínů a velmi často vám ještě navrhnou některá vylepšení, zjednodušení nebo způsoby, jak ušetřit mnohdy nemalé částky.  U vedení daňové evidence je již reálné přemýšlet o samostatném zpracování, ale najmutím externí jednotky přeci jen ušetříte čas a práci.

Vložil Druhy účetnictví | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Mzdové účetnictví

Podnikání je velmi výhodný způsob obživy. Mnohdy je tento „luxus“ vyvažován spoustou starostí, které jsou s ním neodmyslitelně spjaty. Navíc vyžaduje velké nasazení a kontrolu, aby vše probíhalo dle představ.

Obecně se k podnikání nebo vedení společnosti váže mnoho povinností. Tou asi nejdůležitější agendou je pravidelné vedení účetnictví. Bez tohoto vedení není možné firmu nebo i živnost dlouho udržet v plusových číslech, jelikož nebude zřejmé jak podnik vést a jak si vlastně stojí.

Pokud navíc zaměstnáváte nějaké další pracovníky mimo sebe, plyne vám z této činnosti ještě mnohem více povinností, než kdybyste se starali pouze o sebe.

Nejenomže zaměstnancům někdo musí určovat práci, kontrolovat je a zajišťovat jim kvalitní pracovní podmínky, ale někdo se musí zajistit o včasné a správné vyplacení mezd. K tomuto účelu slouží mzdové účetnictví.

Mzdové účetnictví v sobě zahrnuje nejrůznější agendu spojenou se zaměstnanci a jejich prací. Obecně lze říci, že jsou v tomto typu účetnictví dvě hlavní funkce – evidence (jak mzdová, tak personální) a výpočet (je nutné určit, jak velké budou mzdy, kolik budou činit srážky na mzdách, kolik je potřeba odvést na daních a ještě mnoho dalšího).

Výstupem mzdového účetnictví je poté výplatní páska pro zaměstnance, spolu s platem na jejich účtu a přehledy (veškeré povinné zprávy) pro nejrůznější úřady, zdravotní pojišťovny a bankovní instituce, které provádějí platby.

Vložil Druhy účetnictví | Štítek , , , , | Zanechat komentář