Měsíční archív: Březen 2012

Účetnictví online

Při vedení podnikání nebo dokonce středně velké firmy je velmi důležitá jedna určitá činnost. A tou je správné vedení a vyhodnocování účetnictví. Jednak je důležité splnit zákonné podmínky a dodržet jejich termíny a také nezapomenout, případně špatně nepochopit jiné požadavky.

Velmi často se jedná o spletitou problematiku, která si vyžaduje opravdové profesionály. A mnohdy nestačí mít svůj účetní tým, který se o vaše účetnictví bude starat. Může se totiž stát, že tým nebude dostatečně kompetentní, bude dělat chyby a hlavně se vše protáhne a tím prodraží.

Možných řešení je několik, ovšem většina je nepříjemná a vyžaduje dodatečné pracovní nasazení z vaší strany, případně ze strany vašeho personálního oddělení.

Můžete poslat své zaměstnance na dodatečná školení a kurzy. Což může pomoci, ale pokud potřebujete jistou a rychlou změnu, nemusí to být vhodná varianta. Jednou z možností je kompletně vyměnit zaměstnance, což je ale asi naprosto nejhorší varianta a využití připadá v úvahu pouze při jejich totální nekompetentnosti. Velmi dobrou alternativou je najmutí externí firmy, která se o vaše účetnictví postará. Ovšem potřebují přístup do firmy, k účetním dokumentům a je třeba, aby se o ně někdo postaral alespoň nějakou minimální formou. Jejich čas navíc není levný, ovšem výsledky jsou zaručené. Asi nejpříjemnější možností je účetnictví online, které je výhodné pro obě strany. Vaše účetní oddělení může zůstat, bude připravovat faktury, ale veškeré účetnictví na dálku zpracuje outsourcingová firma.

Vložil Nové možnosti v účtování | Štítek , , , | Zanechat komentář

Ceník vedení účetnictví

Říká se, že se ženami se žít nedá a bez nich také ne. Je to v mnohém nadnesené a rozhodně bych nechtěl nikoho urazit. Ale vystihuje to podstatu pocitů, které velká část mužské situace zažila nebo zažívá.

Velmi podobné je to například s mobilními operátory nebo právě s účetními. Těžko si dokážeme představit život bez těchto dvou služeb, poskytovaných nejrůznějšími konkurenčními společnostmi. Většinou je těžké si vybrat tu nejlepší společnost, jelikož všechny vypadají velmi profesionálně a výsledek jejich práce poznáme, až je vše nevratné a hlavně zaplacené.

Abyste se takovýmto situacím mohli vyhnout, mám pro vás malý návod. Spíše se jedná o radu.

V dnešní době společnost, která nemá alespoň trošku profesionální stránky, jakoby neexistovala. Bez stránek skutečně neexistuje, jelikož nemá kredibilitu a z ní plynoucí zakázky a zákazníky. Nekvalitní a nepřehledné stránky by vás měly odradit hned na začátku. Nemá cenu se dané společnosti věnovat, pokud nemá v pořádku svůj obraz navenek. Pokud jste na ni slyšeli pochvalné reference, můžete jí dát ještě šanci, ale doporučuji navázat kontakt telefonicky nebo emailem a nespoléhat se na jejich stránky.

Pokud jsou stránky v pořádku, což u většiny společností budou, můžete se zaměřit hlouběji a to na ceník. Mnohdy společnosti využívají mlžící techniky, kdy napíši obrovský ceník, který je plný hvězdiček, výjimek a vysvětlivek. Opět, pokud nemáte kladné recenze, utečte. Pokud jsou stránky v pořádku, ceník přehledný a ceny akceptovatelné, máte velkou šanci, že budete s výslednou službou navýsost spokojeni.

Vložil Nové možnosti v účtování | Štítek , , , , , | Zanechat komentář

Outsourcing účetnictví

Obecně se v dnešní době hodně hovoří o outsourcingu a pronájmu služeb a pracovních sil. I v informačních technologiích je aktuálním trendem tzv. cloud. Výpočetní střediska i s jejich správou se přesouvají z mateřských společností pod křídla specializovaných firem, které celé řešení provedou na klíč a na dálku.

Cloud má několik výhod: předně firma nemusí zakládat specializované oddělení, které by se staralo o správu a vedení informačních systémů firmy. Není nutné kupovat a udržovat drahé vybavení (servery jsou finančně náročné), jelikož je hlavní technika u provozovatele služby. Tam je i spravována a hlavně obnovována.

Stejné je tomu i u outsourcingu účetnictví.

Existují tři možnosti vedení účetnictví. Buď si společnost neb podnikatel vede celé účetnictví sám. Což ale vede k velké ztrátě času u podnikatele a klade na něj další nároky, co se znalostí týče. Pro firmu to znamená najmout nové zaměstnance, které pro ně účetnictví budou zpracovávat.

Pohodlnější možností je najímat si externí pracovníky, kteří ve vaší firmě zpracování účetnictví provedou. Takzvaně outsourcujete jejich pracovní sílu.

Tato možnost lze ještě zjednodušit, kdy provedete celý outsourcing online. Najmete si některou z online společností, která vám bude spravovat účetnictví na dálku. Veškeré fyzické podklady zůstanou ve vaší firmě, výměna dat bude probíhat bezpečnou formou, kdy nehrozí únik libovolných informací. Hlavní výhodou je, že se nebudete muset starat o externisty pracující ve vaší firmě. Manažeři navíc budou mít neustálý přehled o současném stavu firmy, jelikož bude možné si údaje a výstupy prohlédnout online ihned po vyhotovení.

Vložil Nové možnosti v účtování | Štítek , , , | Zanechat komentář

Finanční účetnictví

Obecně se účetnictví dělí na dvě základní větve – manažerské a finanční. Toto rozdělení je založeno na smyslu a potřebě jednotlivých výstupů pro různé subjekty v rámci firmy nebo mimo firmu.

Finanční účetnictví poskytuje informace externím subjektům, které mají ze zákona přidělenu tuto pravomoc nebo jsou s firmou nějak svázány. Výstupem je výkaz o firmě jako celku. Zpráva zahrnuje finanční vazby na vnější subjekty, mezi které patří dodavatelé a jiní.

Cílem finančního účetnictví, resp. jeho výkazu je poskytnutí přesného přehledu o podniku jako celku. Zahrnuje to veškerá pasiva a aktiva, náklady a výnosy a také výsledky (hospodářské) za poslední kalendářní rok (přesněji za posledních 12 měsíců).

Na rozdíl od manažerského účetnictví neslouží finanční účetnictví pro vedení a správu firmy. Je čistě určeno pro partnery a obchodní spolupracovníky (obecně lze hovořit o vnějších subjektech nebo uživatelích). Mezi vnější subjekty patří akcionáři, bankovní ústavy, různé úřady a pojišťovny. Výkaz jim podá poměrně podrobné a přehledné znázornění současného stavu podniku a oni dle této zprávy mohou zvažovat svoje další kroky v budoucí spolupráci.

Veškeré povinnosti týkající se finančního účetnictví jsou zaneseny ve sbírce zákonů. Jsou rozděleny na Základní normy (Zákon o účetnictví, České účetní standardy pro podnikatele) a Další předpisy (Prováděcí předpisy, Zákon o DPH a jiné).

Vložil Podstata účetnictví | Štítek , , , | Zanechat komentář

Manažerské účetnictví

Účetnictví jako takové můžeme chápat jako dvě velké součásti – Finanční a právě zmíněné Manažerské. Manažerské účetnictví je na rozdíl od finančního určeno striktně pro vnitřní užití. Slouží jako pomůcka vedení společnosti pro přehled o firmě a manažerům pro přesné rozhodování a směřování podniku.

Proto se diametrálně liší od finančního účetnictví a při vypracovávání manažerských zpráv se postupuje úplně odlišně. Manažerské účetnictví je jen minimálně ovlivněno zákonem, jelikož se týká pouze firmy samotné. Přesto je nutné dodržet dvě hlavní kritéria.

Manažerské účetnictví musí sloužit jako pravdivý a přesný podklad pro finanční účetnictví ve dvou oblastech – přehled o aktivaci vlastní výroby a pro zjištění finančního objemu zásob a ostatních produktů, které vznikly vlastní činností (ne nutně hmotných).

Princip manažerského účetnictví lze pěkně ilustrovat na základních rozdílech, které v sobě skrývá ve srovnání s finančním účetnictvím. Základem je jeho určení – man. účetnictví je striktně určeno pouze pro vnitřní potřebu firmy a to ještě omezeného okruhu oddělení nebo dokonce pracovníků. Hlavním zájmem je zajištění správného vedení společnosti, kterému má tento typ účetnictví napomoci. Ve výsledku se tedy jedná o snahu o největší zisk. Veškeré zprávy je nutné mít co nejpřesnější a nejpravdivější. Zde se opět velmi liší od finančního, kde se počítá s širokou rozšířeností dokumentů a nepíší se do nich tudíž citlivé údaje. K tomu všemu také napomáhá fakt, že man. účetnictví prakticky není vázáno na dodržování přesného zákonu.

Vložil Podstata účetnictví | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Personální agenda

Základem každé firmy nebo společnosti jsou její zaměstnanci. O ty je nutné se starat a vést si o nich záznamy. Každý zaměstnanec přišel v různou dobu, zajišťuje různou pozici a dostává různý plat. Je potřeba mít vše uceleně a systematicky zařazeno a navíc je nutné mít vše centrálně k dispozici.

Předtím než budeme řešit zaměstnaneckou dokumentaci, musíme naše budoucí zaměstnance najít. K tomu nám pomáhá věda nebo vědní obor zvaný personalistika. Ta se zaměřuje na sofistikované a propracované vyhledávání a profilování zaměstnanců. Zároveň se stará o motivaci pracovníků a nastavení nebo navržení optimálních mzdových podmínek.

Esenciální činností je ovšem výběr budoucích spolupracovníků. K tomu je vytvořeno několik nástrojů, které pomáhají určovat a zužovat výběr možných kandidátů. Nejdříve se provede předvýběr dle zaslaných životopisů. Následně mohou proběhnout první a druhá kola pohovorů, testy a hodně může pomoci kladná reference od minulého zaměstnavatele.

Specializovanou činností je poté výběr přesného osobnostního profilu, který chceme do své firmy. Částečně se jedná o psychologii, ale pouze ve zjednodušené formě. U kandidátů se totiž vymezují a vyhledávají určité vlohy nebo talenty (kreativita, schopnost organizovat, vést, řídit, motivovat, analyzovat nebo inovovat).

Jakmile máme vybrány zaměstnance, můžeme jim připravit ideální podmínky a zároveň je začlenit do personální agendy. Tu si buď můžeme vytvořit a spravovat sami, nebo její provoz můžeme zadat externí firmě.

Vložil Podstata účetnictví | Štítek , , | Zanechat komentář

Daně a účetnictví

Smutné rčení říká, že na světě jsou pouze dvě jistoty. Smrt a daně. Můžeme se k těmto dvěma skutečnostem postavit stejně pesimisticky, jako původní moudro a pravděpodobně strávíme život ve strachu ze smrti a z daní.

Stejně tak se ale k problému můžeme postavit racionálně a bez zbytečného zveličování. Smrt většinou neovlivníme, ale daně ano a dokonce poměrně snadno. Vyžaduje to ovšem proaktivní přístup a velké znalosti.

Pokud jsme ochotni s našimi daněmi hýbat a věnovat se jim, je možné ušetřit hodně peněz. A nakonec ani nepotřebujeme tak velké znalosti, protože je možné si na vyhotovení daňového přiznání přizvat specialisty. Daňovým poradenstvím se zabývá mnoho účetních i čistě daňově specializovaných firem. Případně existují daňoví poradci, kteří nabízí své služby jednotlivcům nebo menším firmám a snaží se jim optimalizovat platbu daní a hlavně jejich výši.

Obecně je nejvhodnější problematiku daní a účetnictví sloučit a nechat si vypracovat komplexní řešení, které bude kombinovat jak výhody profesionálně vedeného účetnictví, tak daňové optimalizace na dobrém účetnictví postavené. Lze říci, že pokud obojí vytváří jedna firma, výsledek je propracovanější a efektivnější.

Účetnictví lze vést s ohledem na budoucí manipulaci a optimalizaci daňové povinnosti. Tento princip ve výsledku vede k ucelenému a funkčnímu řešení, které zajistí větší či menší finanční úsporu.

Vložil Daně a zákony | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zákon o účetnictví 2012

Každoročně je zákon o účetnictví novelizován a i tento rok nebyl výjimkou. Stejně tak byly upraveny i základní daňové zákony (DPH, příjmů, nemovitostí). Jedná se o velmi důležité odvětví, které se neustále vyvíjí a je třeba normy aktualizovat a dle zkušeností a vyskytnutých problémů měnit.

Hlavní změnou je možnost mít účetní období delší než klasických dvanáct měsíců. Tato změna reaguje na stav, kdy je účetní jednotka založena nebo naopak zrušena 3 měsíce před koncem kalendářního roku (u vzniku) nebo 3 měsíce po konci kalendářního roku (u zániku). Dále je upraveno určení přesného dne začátku a konce účtovacího období.

Obecně je velmi složité být neustále v obraze, co se změn a novelizací v zákonech týká. Proto je vhodné si na zpracování účetnictví najímat externí pracovníky nebo celé firmy, a specializovat se pouze na obor své činnosti. Ušetříme tak finance i čas, který bychom jinak museli věnovat studiu účetní a daňové problematiky a k tomu také dobu, po kterou bychom vlastní účetnictví sestavovali.

Stejně jako chodíme k zubaři se zuby, za instalatérem ohledně vody a topení. Jednoduše jsme u základních činností pochopili, že je lepší, když se jim věnují profesionálové, jelikož nám to ušetří spoustu času a ve výsledku i peněz. Nebojme se takto chytře investovat i do komplexnějších věcí, jakými jsou daně a účetnictví.

Vložil Daně a zákony | Štítek , , , | Zanechat komentář

Změny v účetnictví od 1.1.2012

Zákony věnující se daním a účetnictví se mění a to velmi. Některé dokonce častěji než jednou za rok. Pro uživatele a obecně občany České republiky to znamená věnovat novelizacím neustálou pozornost, jelikož by nám mohla uniknout nějaká důležitá podmínka, kterou je třeba zohlednit při vypracovávání účetnictví.

Pokusím se zde shrnout změny, které se týkají účetnictví od 1.1.2012. Novelizace byla provedena k zákonu o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a to zákonem č. 255/2011 Sb. Bylo změněno několik paragrafů nebo jejich jednotlivých odstavců.

Nově může být účetní období delší než obvyklých 12 měsíců. Pro tuto změnu byla vzata v potaz možnost ukončit nebo naopak započít činnost účetní jednotky 3 měsíce po nebo před koncem kalendářního roku.

Byla také doplněna specifikace u účetní závěrky, kdy byl detailně popsán podpisový záznam a jeho určení při kolizi dne zápisu přeměny společnosti s rozhodným dnem.

Dále bylo k povinnosti zveřejnit výsledný výrok auditora nad provedeným auditem přidána povinnost zveřejnit i celou zprávu. Případně poukázat na to, že účetní záznamy nebyly uznány jinak.

Poslední změny se týkají způsobu oceňování. A to hlavně v případě, že dochází k přeměně obchodních společností a družstev a zákon ukládá povinnost oceňovat jejich jmění, oceňuje se majetek jejich reálnou cenou a to ve věcech určených příslušným prováděcím předpisem.

Vložil Daně a zákony | Štítek , , , | Zanechat komentář